Nạp xu Võ Lâm Truyền Kỳ CTC

Chú ý: Chọn đúng mệnh giá thẻ trước khi nạp.! Nếu chọn sai mất thẻ admin không chịu trách nhiệm

Thẻ đang hoạt động: Viettel - Mobi - Vina

  • :Vui lòng chọn đúng server đang chơi để được cộng KNB
  • :Chọn Mạng
  • :Chọn mệnh giá(Chú ý chọn đúng mệnh giá)
  • :Tài khoản game(tài khoản đăng nhập game)
  • :Mã thẻ cào(lớp tráng bạc)
  • :Serial thẻ cào